Med hænderne siger vi klap klap klap

Song tags: Niveau 2 Børnesange