Vi er dem de andre ikke må lege med

Kim Larsen

Song tags: Level 1 Acoustic