For længe siden i Betlehem

  • Composer: Jester Hairston
  • Lyricist: Povl Kjøller
Song tags: Level 2 Christmas