Med hænderne siger vi klap klap klap

Song tags: Level 2 Children's songs